Y O B B A

Youth.Beyond.Borders.Association

Yobba: Youth Beyond Borders Association

Paydaşlarımız

Proje Birimi

Eğitim, öğretim, spor, gençlik ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında bilinçli ve eğitimli gençler yetiştirmek ve bu gençleri desteklemek amacıyla, doğru projeler planlamak ve projeleri hayata geçirmek ile sorumludur. Proje ilanlarını hazırlamak ve projeleri geniş kitlelere duyurmak temel görevlerindendir. Diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile bağlantı kurmak, üyelerin doğru projelere katılımını sağlamak, bunun için bireysel veya kolektif olarak mentörlük hizmetinde bulunmak ve çalışmaları her kültürden insana hitap edecek şekilde hazırlamak proje biriminin yararlı olmayı amaçladığı diğer alanlardır.

Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin

Etkinlik Birimi

Derneğimiz çatısı altında gerçekleşecek söyleşi, panel, tiyatro, konser, kamp, yürüyüş ve tur gibi tüm eğlence, kültür, doğa ve sosyal sorumluluk etkinliklerinin planlanması, bulunması ve gerçekleştirilmesi için gerekli tüm çalışmalar bu birim tarafından üstlenilir. Organizasyon planı onaylandıktan sonra planı açıklamak, gerekli personeli seçmek, projenin zaman çizelgesini ve önceliklerini belirlemek, tedarikçi ilişkilerini yönetmek, bütçeyi belirlemek, etkinlik tanıtımına ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetleri planlamak gibi yetki ve sorumlulukları vardır.

Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin

İletişim Birimi

Dernek içinde yapılacak sosyal medya çalışmaları, video ve fotoğraf çekimleri, web sitesi tasarımları, grafik tasarım işleri gibi dijital medyayı ilgilendiren her türlü çalışmayı gerçekleştirir. Kurumsal kimlik ve etkinlik çalışmalarının yürütülmesi, dernek içi iletişim faaliyetlerinin organize edilmesi, görsel ve yazılı basın ilişkilerinin takibi, basın bültenleri, röportajlar için ilgili metinlerin hazırlanması, gönderilmesi, yayınlanması için gereken iletişimin sağlanması, mobil ve internet üzerinden kurumsal yayınların medya faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal ağlarda projeler oluşturulması, web sitesinin geliştirilmesi, içeriğinin güncel tutulması ve blog yazılarının yazılması gibi yetki ve sorumlulukları vardır.

Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin

İnsan Kaynakları Birimi

Derneğimizin her türlü evrak ve üyelik işlemlerini yerine getirmekle sorumlu olmakla birlikte, tüm birimlerimizin ana haritasını çıkartıp bu birimlerin plan ve etkinlikleri takibini sürdürmek ve bu süreç sonucunda faaliyet raporu hazırlamakla yetkilidir. Ayrıca, toplum içerisinden her kesimin dernek faaliyet ve imkanlarından eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak, üye taleplerini belirlemek, bunlara çözüm üretmek ve üyelik memnuniyet seviyesini ölçmek temel amaçlarındandır. Dernek içerisindeki ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri sağlamak ve desteklemek temel görevidir.

Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin
Bir Zat

Bir Zat

Tanımlayıcı Metin