Y O B B A

Youth.Beyond.Borders.Association

Yobba: Youth Beyond Borders Association

Gençlik Programları

Gençler/Gençlik Çalışanları İçin

Bu fırsat; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. Öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır. Aynı zamanda, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.


Erasmus+ Gençlik programına katılım için yaş aralığı nedir?

  • Gönüllülük Faaliyetleri: (17-30)
  • Gençlik Değişimleri: (13-30)
  • Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği: (18 – 65+)
  • Yapılandırılmış Diyalog: (13-30)